pondelok 25. februára 2013

O neslávnom výročí

Juraj Šeliga,
KAN Trnava

Dnes je to 65 rokov, čo sa 25. februára 1948 ujala moci v Československu Komunistická strana. A ako málo k tomu stačilo. Nie, na tomto mieste nenájdete analýzu konkrétnych krokov vtedajšieho ZSSR, predstaviteľov Strany, Beneša či Zboru povereníkov. O týchto krokoch a „operáciách“ sa dočítate v učebniciach dejepisu.

O inom chcem. 

O tom, ako zopár statočných dokázalo prekonať veľké zlo. Ako skutočná viera zachránila životy mnohých a pomohla národu a ako málo si pamätáme.

Na to, aby komunisti prebrali moc nebolo potrebné veľa, okrem vyhratej vojny (čo je historický fakt) im pomohlo aj zopár ľudských (kolektívnych i individuálnych) zlyhaní, ktoré sa akosi v pravidelnej perióde opakujú.

Strach zo slobody – zápas o slobodu neskončil posledným výstrelom vojny, tam práve začal a stále pokračuje. Lebo sloboda znamená možnosť hlásať i bludy. Bludy, ktoré chceme počuť, v ktorých hľadáme utešenie, ktoré keď nenájdu uši a srdce do ktorých sa vryjú zaniknú.

Strach z utrpenia – všetko dobré a krásne sa rodí v pote a slzách človeka, rodiny, národa. Túžba po ľahkom živote, pre ktorý človek nemusí nič obetovať bola vždy klamstvom.

Vyhorenie viery – je tragédiou ak Katolícky kňaz vozí židov do koncentračných táborov. Je smútkom a hanbou generácie, ak nie je schopná priznať, že dôstojnosť človeka je na prvom mieste, pred majetkom, že viera nie je naviazaná na jedného Kňaza a pár mocných, že viera je viac ako len priestor a čas. Tá skutočná viera. Tá mala odmietnuť Kňaza aj Hviezdu. 

Strata zodpovednosti – otázka zodpovednosti jednotlivca, za seba, za suseda, spoločnosť je v priamej úmere k stavu samotnej spoločnosti. Vtedy aj dnes.

Strach z ťažkej a poctivej práce – boli to lacné sľuby a zbabelosť, ktoré mnohých stáli dedičstvá generácií.

A tých PÁR STATOČNÝCH – slobodných v pravde - verili, bojovali a trpeli. Bol to opak národa, ktorý prijal klamstvo. Opak doby, ktorá retušovala pánov s baranicami. Pár, ktorí boli neviditeľní a predsa zachránili mnohých.

A mnoho iného.

Iste, nie sú to tie nepriestrelné argumenty, ani náboženské pravdy. Len pár poznámok.

Aby som nezabudol.

Aby sa nezabudlo.


Juraj Šeliga

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára